Категорія «Фінансова діяльність закладу»

Звіт за 9 місяців 2021

Form_f1dc(баланс_на_01.10.21) Form_f2(Звiт_пронадх_та_вик_кошт_заг.фонду) Form_f4_1(звiт_про_надх.i_викор.коштiв_отрим.як_плата_за_послуги) Form_f4_2(Звiт_про_надх.i_викор.кошт.отрим.за_iнш.джерелами_власн.надх) Form_f7(звiт_про_заборг.за_бюдж.коштами_спец.ф.) Form_f7_(1)(звiт_про_заборг.за_бюдж.коштами_заг.ф.) Form_2dc(звiт_про_фiн_рез.на01.10.2021)

Звіт за І квартал 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (загальний фонд) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(спеціальний фонд) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги Звіт про надходження та використання коштів загального фонду …